BAU Mezun Mentorluk Programı Ara Değerlendirme Toplantısı

Bu sene altıncısını düzenlediğimiz BAU Mezun Mentorluk Programı Ara Değerlendirme toplantısını online olarak gerçekleştirdik. Katılım sağlayan Mentor ve Mentee’lerimize teşekkür ederiz.

We held the BAU Alumni Mentorship Program Mid Evaluation meeting online, which we organized for the sixth time this year. We would like to thank our Mentors and Mentees who participated.