Mezun Verileri

 

2018-2022 Yılları Arasındaki Kadın-Erkek Mezun Dağılımı(Fakülte ve Enstitülere Göre)

 


 

Bahçeşehir Üniversitesi sistematik olarak kadın öğrencilerin erkek öğrencilere oranla mezun olma durumlarını izleyip raporlamaktadır.
2018-2021 yılları arasında üniversitemizden mezun olan kadın ve erkek öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablodan da görülebileceği üzere söz konusu yıllar içerisinde kadın mezunların sayısı erkek mezun öğrenci sayısından daha fazladır.
Özellikle kadınların daha az temsil edildiği STEM alanlarını içeren Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin verilerine bakıldığında kadın mezun oranının her geçen yıl arttığı görülmektedir.