BAU Mentor Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni – Mentor

 

Bu metin, Bahçeşehir Üniversitesi’nin kişisel verilerinizi nasıl işlediği hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin konular, aşağıda başlıklar halinde sıralanmıştır.

 

 • Kişisel verilerimin işlenmesinden kim sorumlu?

Bahçeşehir Üniversitesi (“BAU”) olarak, kişisel verilerinizin nasıl işleneceğini belirliyor ve veri kayıt sisteminin yönetimini sağlıyoruz. Diğer bir ifadeyle, kişisel verilerinizi işlerken veri sorumlusu olarak hareket ediyoruz.

 

 • Kişisel verilerim nasıl toplanıyor?

Aşağıda kişisel verilerinizi toplama kanal ve yöntemlerimiz yer almaktadır:

 • Kişisel verilerinizi toplama kanalları  Fiziki veya elektronik ortamlarda form doldurmanız veya bilgilerinizi bizimle paylaşmanız; telefon, e-posta, sosyal medya hesapları veya BAU whatsapp hattı üzerinden bizimle iletişime geçmeniz halinde belirtilen kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz toplanmaktadır.
 • Kişisel verilerinizi toplama yöntemleri  Kişisel verileriniz, otomatik, kısmen otomatik veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.

 

 • Hangi kişisel verilerim işleniyor?

BAU olarak BAU Mezun Mentorluk Programı kapsamında aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işliyoruz:

 • Kimlik: Ad-soyad.
 • İletişim: E-posta adresi, telefon numarası.
 • Diğer: Mezuniyet yılı, mezun olunan bölüm, mezun olunan lise/şehir, çalışılan sektör, şirket ve pozisyon, özel merak ve hobiler, mentorluk tercihleri ve program kapsamında bizimle paylaştığınız diğer bilgileriniz.

 

 • Kişisel verilerim hangi amaçlarla işleniyor?

Kişisel verilerinizi, BAU Mezun Mentorluk Programı süreçlerinin yürütülmesi, program kapsamında mentee başvurularının alınması ve değerlendirilmesi, mezun ilişkilerinin yönetilmesi, iletişim süreçlerinin yürütülmesi, mentor-mentee eşleştirmelerinin gerçekleştirilmesi, mentor ve menteelerin bir araya getirilmesi suretiyle mentorların deneyimleri ile kariyer ve iş hayatlarına ilişkin tecrübelerini aktarabilmesi için fırsat sağlanması ile faaliyetlerimizin raporlanması, incelenmesi ve denetlenmesi amaçlarıyla yurtiçinde veya yurtdışında işliyoruz.

 

 • Kişisel verilerim başkalarına aktarılıyor mu?

Kişisel verilerinizi yurtiçi veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarıyoruz. Kişisel verilerinizi kimlere, hangi amaçlarla aktardığımız aşağıda belirtilmektedir:

 • Faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ® Yetkili Kişi, Kurum veya Kuruluşlar.
 • Üçüncü kişilerden mal veya hizmet tedariki kapsamında destek alınması, operasyonlarımızın devamlılığının sağlanması, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ® Tedarikçiler.
 • Denetim ve raporlamaların yapılabilmesi, iş ortaklarımız ile olan ilişkilerin yönetimi, Bahçeşehir Grup Şirketleri politika ve kurallarına uyumluluğun sağlanması ® İş Ortakları.

 

 • Kişisel verilerimi işlerken dayanılan hukuki sebepler neler?

Kişisel verilerinizi işlerken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” ile “kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanıyoruz.

 

 • Kişisel veri sahibi olarak haklarımı nasıl kullanabilirim?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibi ilgili kişilere tanınan bazı haklar bulunmaktadır. Bu haklarınızı kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (kısaca “Tebliğ”) bazı usuller belirlenmiştir. Haklarınızı kullanmak isterseniz, aşağıdaki yöntemlerden biri ile ya da Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle talebinizi bize iletebilirsiniz:

 

 • İnternet sitesi aracılığıyla edu.tr adresindeki İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak,

 

 • Posta yoluyla  Çırağan Cad. Osmanpaşa Mektebi Sok. No: 4 – 6, 34353, Beşiktaş/İstanbul posta göndererek,

 

 • E-posta yoluyla[1]  BAU İrtibat Kişisi’nin kvkk@bau.edu.tr adresine e-posta göndererek.

 

 • Detaylı bilgiye nasıl ulaşabilirim?

BAU’nun kişisel verileri nasıl işlediği hakkında detaylı bilgi almak için;

 • edu.tr adresindeki “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası”nı inceleyebilir,

 

 • BAU İrtibat Kişisi’nin kvkk@bau.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

[1] Sistemlerimizde daha önce kayıtlı bir e-posta adresinizin olması ve bu adresi kullanmanız suretiyle.