BAU Mezun Memnuniyet Anketi Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni – Mezun Memnuniyeti

 

Bu metin, Bahçeşehir Üniversitesi’nin kişisel verilerinizi nasıl işlediği hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin konular, aşağıda başlıklar halinde sıralanmıştır.

 

 • Kişisel verilerimin işlenmesinden kim sorumlu?

Bahçeşehir Üniversitesi (“BAU”) olarak, kişisel verilerinizin nasıl işleneceğini belirliyor ve veri kayıt sisteminin yönetimini sağlıyoruz. Diğer bir ifadeyle, kişisel verilerinizi işlerken veri sorumlusu olarak hareket ediyoruz.

 

 • Kişisel verilerim nasıl toplanıyor?

Aşağıda kişisel verilerinizi toplama kanal ve yöntemlerimiz yer almaktadır:

 • Kişisel verilerinizi toplama kanalları  Kişisel verileriniz, dijital ortamlarda yer alan mezun memnunniyet anketinin doldurulması suretiyle toplanmaktadır.
 • Kişisel verilerinizi toplama yöntemleri  Kişisel verileriniz, otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile toplanmaktadır.

 

 • Hangi kişisel verilerim işleniyor?

Mezun memnuniyet anketleri kapsamında, mezuniyet bilgileri, cinsiyet, yaş, eğitim seviyesi, BAU’da CO-OP yapıp yapmadığınız, lisansüstü eğitime devam edip etmediğiniz, herhangi bir sertifika programına katılımınız; sertifika alıp almadığınız, girişimcilik adına fikir yarışmalarına ve proje pazarlarına katılıp katılmadığınız, bir AR-GE merkezinde çalışıp çalışmadığınız, meslek odası üyeliğinizin olup olmadığı, yönetici pozisyonuna mezuniyetinizden sonraki ilk 5 yıl içerisinde yükselip yükselmediğiniz, çalışma durumu-çalışmama nedeni, iş tecrübesi bilgileri, ilk iş bulma zamanına dair bilgiler, aylık ücret/gelir bilgileri, mesleki kazanım ve tercih bilgileri, BAU’nun avantaj ve yeterliliklerine dair değerlendirmeler, diğer mezunlarla iletişim durumu, BAU Network üyeliği, memnuniyet düzeyi ile görüş ve önerilerinize dair kişisel veriler işlenmektedir.

 

 • Kişisel verilerim hangi amaçlarla işleniyor?

Kişisel verilerinizi, mezun ilişkilerinin yönetilmesi, iletişim süreçlerinin yürütülmesi, mezun memnuniyeti ve bağlılığının ölçümlenmesi, mezun bağlılığı ve memnuniyetinin artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması, faaliyetlerimizin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerin alınması ile faaliyetlerimizin raporlanması, incelenmesi ve denetlenmesi amaçlarıyla yurtiçinde veya yurtdışında işliyoruz.

 

 • Kişisel verilerim başkalarına aktarılıyor mu?

Kişisel verilerinizi yurtiçi veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarıyoruz. Kişisel verilerinizi kimlere, hangi amaçlarla aktardığımız aşağıda belirtilmektedir:

 • Faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ® Yetkili Kişi, Kurum veya Kuruluşlar.
 • Üçüncü kişilerden mal veya hizmet tedariki kapsamında destek alınması, operasyonlarımızın devamlılığının sağlanması ® Tedarikçiler.
 • Denetim ve raporlamaların yapılabilmesi, iş ortaklarımız ile olan ilişkilerin yönetimi, Bahçeşehir Grup Şirketleri politika ve kurallarına uyumluluğun sağlanması ® İş Ortakları.

 

 • Kişisel verilerimi işlerken dayanılan hukuki sebepler neler?

Kişisel verilerinizi işlerken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” ile “kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanıyoruz.

 

 • Kişisel veri sahibi olarak haklarımı nasıl kullanabilirim?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibi ilgili kişilere tanınan bazı haklar bulunmaktadır. Bu haklarınızı kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (kısaca “Tebliğ”) bazı usuller belirlenmiştir. Haklarınızı kullanmak isterseniz, aşağıdaki yöntemlerden biri ile ya da Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle talebinizi bize iletebilirsiniz:

 

 • İnternet sitesi aracılığıyla edu.tr adresindeki İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak,

 

 • Posta yoluyla  Çırağan Cad. Osmanpaşa Mektebi Sok. No: 4 – 6, 34353, Beşiktaş/İstanbul posta göndererek,

 

 • E-posta yoluyla[1]  BAU İrtibat Kişisi’nin kvkk@bau.edu.tr adresine e-posta göndererek.

 

 • Detaylı bilgiye nasıl ulaşabilirim?

BAU’nun kişisel verileri nasıl işlediği hakkında detaylı bilgi almak için;

 • edu.tr adresindeki “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası”nı inceleyebilir,

 

 • BAU İrtibat Kişisi’nin kvkk@bau.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

[1] Sistemlerimizde daha önce kayıtlı bir e-posta adresinizin olması ve bu adresi kullanmanız suretiyle.