Bulut Teknolojileri Mimarı


 
Aranan nitelikler nelerdir?
 
Agile/Lean/Continuous Delivery ortamında yazılım geliştirme tecrübesi olan
Cloud Native uygulama yazılımı, uygulama modernizasyonu, mikroservislerle uygulama geliştirme, containerization, serverless, event-driven/ reactive programlama, service mesh kullanımı, Kubernetes, Docker konularında ileri seviyede bilgi ve deneyim sahibi
Platform-as-a-Service, Configuration as Code, Infrastructure as Code konularında bilgi sahibi
Domain Driven Design, Test Driven Development mühendislik pratiklerinde yetkin
DevSecOps pratikleri, CI/CD tool ve teknolojileri bilgisi olan
Tercihen openshift platformunda deneyimli
Bulut altyapı mimarileri (private/hibrid) konusunda bilgi sahibi
Farklı teknolojiler ve katmanlarda yazılım mühendisliği uzmanlığı bulunan
Karmaşık proje ve programların hayata geçirilmesinde -tasarım ve implementasyon aşamaları dahil- aktif olarak görev almış
İş birimleri ile ortak çalışarak etkin, ölçeklenebilen, esnek ve sağlam yazılım çözümleri üretip, devreye almış
 
Ne iş yapar?
 
Cloud-native uyumlanma, uygulama modernizasyonu stratejilerinin belirlenmesine destek olur
Cloud-native uyumlanma stratejilerinin gerçekleştirilebilmesi için alınacak aksiyonları belirler. İlgili teknoloji ekipleri ile birlikte çalışarak, bu aksiyonların uygulanmasından sorumludur
Cloud-native uygulama geliştimeye ilişkin best-practice’lerin takibini ve aktarımını yapar. İlgili teknoloji ekipleri ile birlikte çalışarak uygulanmalarını sağlar
Cloud-native mimarinin yaygınlaşması için gereken kültür dönüşümüne destek sağlar
Cloud native dönüşüm sürecinin teknik kapsamı ve risk yönetimi için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapar
Etkin ve üst seviye teknik çözümler üretilmesi için kurum çapında teknik bilgi sağlar
Bilgi riski ekipleri ile yakın çalışarak, güvenli bulut mimarisinin oluşturulması ve sürdürülmesine yönelik aksiyonları belirler , uygulanmasını sağlar
Yeni çıkan/geleceğe yönelik altyapı, ürün, mimari ve teknolojilerin detaylı takibini yapar, bilgisini edinir
Kurumu ileriye taşıyacak teknolojilerin uygulanabilmesi için bilgi sağlar ve yönlendirme yapar
 
Başvuru için; https://bau.network/jobs/1375