Devops Uzmanı


 
Aranan nitelikler nelerdir?
 
Devops özelinde 1-3 yıl tecrübeye sahip
Devops, statik kod analizi, build otomasyonu, deployment otomasyonu konularının bir veya birkaçında tecrübeli
CI – CD araçlarına hakim
Openshift veya Kubernetes deneyimi olan
 
Ne iş yapar?
 
Uçtan uca bilgi teknolojileri değer akışının iyileştirilmesi için çalışır
Yazılım projelerinin yazılım yaşam döngüsü içerisinde kaliteli bir şekilde üretim ortamına aktarımında görev alır
Yüksek trafikli online sistemlerin güvenli ve sürdürülebilir şekilde işlemesinde rol alır
Yeni nesil devops teknolojileri ve ürünlerinin araştırılması ve mevcut sistemlere adaptasyonu konusunda destek olur
Çevik (Scrum) yazılım yaşam döngüsü içinde çalışır, inisiyatif alır ve üzerinde çalıştığı üretim hattını iyileştirmek için çaba gösterir
Scrum takımlarıyla yakın çalışarak CI/CD süreçlerinin iyileştirir
Monolitik uygulamaların container haline dönüştürür
Deployment süreçlerini geliştirir
 
Başvuru için; https://bau.network/jobs/1376