Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni

Bu metin, Bahçeşehir Üniversitesi’nin kişisel verilerinizi nasıl işlediği hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin konular, aşağıda başlıklar halinde sıralanmıştır.

Kişisel verilerimin işlenmesinden kim sorumlu?
Bahçeşehir Üniversitesi (“BAU”) olarak, kişisel verilerinizin nasıl işleneceğini belirliyor ve veri kayıt sisteminin yönetimini sağlıyoruz. Diğer bir ifadeyle, kişisel verilerinizi işlerken veri sorumlusu olarak hareket ediyoruz.

Kişisel verilerim nasıl toplanıyor?
Aşağıda kişisel verilerinizi toplama kanal ve yöntemlerimiz yer almaktadır:
Kişisel verilerinizi toplama kanalları: Fiziki ortamlarda form doldurmanız veya bilgilerinizi bizimle paylaşmanız; internet sitesi ya da dijital ortamlarda yer alan formları doldurmanız; telefon, e-posta, sosyal medya hesapları veya BAU whatsapp hattı üzerinden bizimle iletişime geçmeniz halinde belirtilen kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz toplanmaktadır.
Kişisel verilerinizi toplama yöntemleri:Kişisel verileriniz, otomatik, kısmen otomatik veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.

Hangi kişisel verilerim işleniyor?
BAU olarak mezunlarımızın aşağıda belirtilen kişisel verilerini işliyoruz:
Kimlik İletişim Diğer Bilgileriniz

Ad-soyad, kimlik numarası, öğrenci numarası, doğum tarihi, medeni durum. Telefon numarası, e-posta adresi, adres. Fotoğraf, mezuniyet yılı, mezuniyet sezonu, mezun olunan fakülte/enstitü, mezun olunan bölüm/program, çalışma durumu, çalışılan sektör/kurum ve pozisyon, yüksek lisans/doktora bilgileri, BAU Network kullanıcı bilgileri, kulüp etkinlikleri-COOP katılım bilgisi, tavsiyeniz üzerine BAU’lu olan kişi, üniversite çağındaki yakın bilgisi.

Özgeçmişinizin çeşitli firmalarda uygun pozisyonlarda değerlendirilmesi için BAU tarafından ilgili firmalarla paylaşımını talep etmeniz durumunda ayrıca özgeçmişinizde yer alan bilgiler işlenmektedir.

Kişisel verilerim hangi amaçlarla işleniyor?
Kişisel verilerinizi, mezun ilişkilerinin yönetilmesi, iletişim süreçlerinin yürütülmesi, kariyer fırsatları, mezunlara özel indirimler ve etkinlikler gibi duyurular konusunda mezunların bilgilendirilmesi, mezun bağlılığının ölçümlenmesi; mezun bağlılığı ve memnuniyetinin artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması, mezunlarımızın akademik ve profesyonel hayat tecrübelerini paylaşabilmeleri için platformların oluşturulması ve yönetilmesi, organizasyon ve etkinliklerin planlanması ve yürütülmesi, organizasyon ve etkinlikler için iş ortakları ile işbirliği gerçekleştirilmesi, talep eden mezunlarımız için kariyer danışmanlığı desteği sunulması ile faaliyetlerimizin raporlanması, incelenmesi ve denetlenmesi amaçlarıyla yurtiçinde veya yurtdışında işliyoruz.

Kişisel verilerim başkalarına aktarılıyor mu?
Kişisel verilerinizi yurtiçi veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarıyoruz. Kişisel verilerinizi kimlere, hangi amaçlarla aktardığımız aşağıda belirtilmektedir:
Faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi; Yetkili Kişi, Kurum veya Kuruluşlar.
Üçüncü kişilerden mal veya hizmet tedariki kapsamında destek alınması, operasyonlarımızın devamlılığının sağlanması, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi; Tedarikçiler.
Denetim ve raporlamaların yapılabilmesi, organizasyon ve etkinliklerin düzenlenmesi, iş ortaklarımız ile olan ilişkilerin yönetimi, Bahçeşehir Grup Şirketleri politika ve kurallarına uyumluluğun sağlanması; İş Ortakları.

Kişisel verilerimi işlerken dayanılan hukuki sebepler neler?
Kişisel verilerinizi işlerken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” ile “kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanmaktayız. Bu hukuki sebepler, aşağıda örnek veri işleme faaliyetleri ile açıklanmıştır:

– Örneğin, talep eden mezunlarımıza kariyer
danışmanlığı sunulması; özgeçmişlerinin talepleri
doğrultusunda firmalar ile paylaşılması.

– Örneğin, mezunlarımızın üniversite ile bağlılıklarının
ölçümlenmesi, mezun bağlılığı ve memnuniyetinin
artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması.

Kişisel veri sahibi olarak haklarımı nasıl kullanabilirim?
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibi ilgili kişilere tanınan bazı haklar bulunmaktadır. Bu haklarınızı kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (kısaca “Tebliğ”) bazı usuller belirlenmiştir. Haklarınızı kullanmak isterseniz, aşağıdaki yöntemlerden biri ile ya da Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle talebinizi bize iletebilirsiniz:
İnternet sitesi aracılığıyla; bau.edu.tr adresindeki İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak,
Posta yoluyla; Çırağan Cad. Osmanpaşa Mektebi Sok. No: 4 – 6, 34353, Beşiktaş/İstanbul posta göndererek,
E-posta yoluyla; BAU İrtibat Kişisi’nin kvkk@bau.edu.tr adresine e-posta göndererek.

Detaylı bilgiye nasıl ulaşabilirim?
BAU’nun kişisel verileri nasıl işlediği hakkında detaylı bilgi almak için;
bau.edu.tr adresindeki “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası”nı inceleyebilir,
BAU İrtibat Kişisi’nin kvkk@bau.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.