Teknoloji Mimarı


 
Aranan nitelikler nelerdir?
 
Yazılım geliştirme araç ve süreçlerine hakim, en az 8 yıl deneyimli
Kurumsal mimari pratikleri ve metodolojilerine hakim
Web teknolojileri, önyüz ve backend teknolojilere hakim
DevOps ve uygulama altyapıları, runtime ortamları konusunda bilgi sahibi
Agile / Scrum çalışma metodolojilerinde tecrübeli
Tercihen TOGAF sertifikası sahibi
Tercihen Secure Development Life Cycle(S-SDLC) alanında deneyimli ya da Secure Coding Teknikleri eğitimini almış
 
Ne iş yapar?
 
Akbank bünyesindeki teknoloji mimarisi standartlarını ve prensiplerini belirler
Geliştirilen projelerde bu prensiplerin uygulanması için tasarım kararlarında rol alır
Kurumsal mimari yönetimi perspektifiyle iş, uygulama, veri ve teknoloji mimari ekipleriyle koordineli çalışır
BT süreç ve bileşenlerini uçtan uca yönetebilir olmak için gerekli mekanizmaları kurar
Kurumsal mimari yönetim aracı üzerinde uygulama mimari modellerini oluşturur
 
Başvuru için; https://bau.network/jobs/1378